Hanna Kłopotowska

Obcowanie z rzeczywistością malarską otwiera wrażliwość i zrozumienie świata emocji, który jest oczyszczający i budujący – nie tylko dla twórcy, ale i dla oglądającego. Wierzę w przyciągającą siłę wizualnego pozytywnego przekazu, a poprzez dbałość o formę i użycie czystych żywych barw pragnę ten przekaz wzmocnić i oczarować duszę. Pasja tworzenia daje mi poczucie szczęścia i buduje przestrzeń w której żyję.

I tym chce się dzielić jak najszerzej.